Bengt Anderberg

Bengt Anderberg var främst en mångsidig författare - naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare, översättare, medarbetare i bl.a. BLM och Expressen. Han var som ovanligt kunnig på Bibeln aktiv i bibelkommissionen, men även i serieakademien, vilket säger något om hans otroligt stora bredd och hans stora vetgirighet. Bengt Anderberg-sällskapet bildades 2014 i syftet att öka intresset för och kunskapen om Bengt Anderberg och att åstadkomma nyutgivning av författarens verk liksom återutgivning av radio- och TV-program.