Bengt Anderberg

Bengt Anderberg var poet, prosaist, dramatiker, essäist, barnboksförfattare, översättare, radioröst och kulturskribent. En lysande stilist och spränglärd bokmal med 100 hyllmeter fackböcker i hemmet på Bornholm. Han var aktiv i både bibelkommissionen och serieakademien och i Expressen hade han i 48 år en direktkanal med läsarna där han skrev, fick pris eller mothugg och skrev igen. Bengt Anderbergsällskapet bildades 2014 i Göteborg i syfte att öka intresset för och kunskapen om Bengt Anderberg och sprida författarens röst och verk.