Dan Andersson

Än idag är hans sångbara texter levande litteratur i vårt land. Men under sin livstid fick Dan Andersson (1888-1920) föra en heroisk kamp för att kunna etablera sig som författare. Hans persongalleri är beständigt särlingarna, de utanför samhället stående, brottslingar, medellösa, vansinniga, för vilka livet är en ställvis hård, tung och plågsam vandring. Den konkreta fattigdomen, ofta in i detalj realistiskt skildrad, blir samtidigt en bild för den mänskliga existensen i stort. Människan blir hos Dan Andersson en vandrare, född »till en vild och evig längtan« som det heter i hans kanske mest kända dikt. Dan Andersson-sällskapet bildades i augusti 1962 och har som syfte att sprida kunskap om poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson. Medlemmar får kontinuerlig information, rabatter under Dan Andersson-veckan i juli/augusti samt medlemstidningen På färdvägarna.