Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997) var en av de mest betydande och mest lästa svenska lyrikerna under den senare delen av 1900-talet. Werner Aspenström-sällskapet bildades 1999 i Smedjebacken och verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt främja ny publicering.