Olof von Dalin

Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter. Hans karriär var märklig, och som journalist, författare, historiker och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra dagar. Till Olof von Dalinsällskapets uppgifter hör att ge ut litteratur om och av Dalin, ta vara på minnen av honom och på alla sätt medverka till att sprida kännedom om honom. Sällskapet har ett livligt samarbete med Hallands Akademi, Högskolan i Halmstad och många andra som verkar för kultur i Halland.