Karl Gerhard

Karl Gerhard (eg. Karl Emil Georg Johnson, 1891-1964) är en av Sveriges största kulturpersonligheter. Genom sin långa bana som skådespelare, författare, teaterdirektör och estradör kom han att spegla en hel epok i svensk underhållningshistoria. Karl Gerhard-sällskapet, grundat år 1984, har sitt säte i Göteborg och publicerar bl.a. medlemstidningen Jazzgossen och delar sedan 1993 ut det årliga Karl Gerhard-stipendiet, numera i samarbete med SKAP.