Gluntarna

I svensk litteratur- och musikhistoria har ämbetsmannen, politikern, skalden och tonsättaren Gunnar Wennerberg (1817-1901) främst utmärkt sig genom sångcykeln Gluntarna (1847-50), trettio duetter mellan rollfigurerna Glunten och Magistern som skildrar det samtida studentlivet vid Uppsala universitet. Föreningen Gluntarnas Vänner (GV) vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande, och samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Ursprunget finns i det år 2005 instiftade nätverket Glunt-Akademin (GA) i Uppsala som år 2016 ombildades till Föreningen Gluntarnas Vänner.