Martin Koch

Tyngdpunkten i Martin Kochs (1882-1940) författarskap ligger i de samhällsskildringar som i rask takt tillkom under 1910-talet efter debuten med Ellen 1911 och som motiverar omdömet om Koch som arbetarskildringens pionjär. Martin Koch sällskapet bildades 1982 för att ta till vara och levandegöra den litterära traditionen från Martin Koch och den grupp han samlade omkring sig, den s.k. Hedemoraparnassen: Martin Koch, Kerstin Hed, Paul Lundh och Nils Bolander. Till dess verksamhet hör årsskrifter, litterära symposier, föredrag och kulturevenemang av olika slag, och man delar även ut ett Martin Koch-pris till gymnasieelever liksom ett Kerstin Hed-pris till kvinnliga författare, kulturarbetare eller opinionsbildare som verkar i Kerstin Heds anda.