Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvists (1891-1974) författarskap tar upp livsproblemen på ett i svensk 1900-talsdiktning unikt sätt, vilket 1951 gav honom Nobelpriset i litteratur »...för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor«. Pär Lagerkvist Samfundet är en ideell förening som bildades 1989 i Växjö och som har medlemmar över hela landet. Samfundets syfte är att hålla Pär Lagerkvists författarskap levande genom att ge ut en årsskrift med anknytning till Pär Lagerkvists liv, arrangera föreläsningar och andra program, och hålla en samling av litteratur av och om Pär Lagerkvist på Växjö stadsbibliotek.