Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest lästa och älskade författare och hennes verk har nått läsare långt utanför landets gränser. År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i litteratur. Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. Sällskapets syfte är att främja kännedom om Selma Lagerlöf och hennes författarskap. För att förverkliga detta syfte skall sällskapets strävan vara att befordra och understödja forskning om Selma Lagerlöf. Sällskapet skall också utge skrifter om henne, väcka och vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf och hennes verk.