Hans Lidman

Författaren och fotografen Hans Lidman (1910-1976) skrev om resor och vandringar, om natur och människor, från början mest från hembygden Ovanåker i Hälsingland, senare allt längre bort. Nordkalotten fick en särskild plats i hans författarskap. Hans böcker såldes i stora upplagor i de nordiska länderna under 50 och 60-talen. Böckerna om fiske blev kanske hans största framgång, men Lidmans böcker är svåra att genrebestämma därför att de innehåller en blandning av skönlitteratur, dokumentärer om människor och natur och hans egna tankar och upplevelser. Till Hans Lidman-sällskapets syften hör att stödja natur- och folklivsskildring på svenska genom att utdela ett penningpris för skildringar i ord eller bild av natur och människor i Norden, med konstnärlig gestaltning och känsla för ekologiska samband.