Astrid Lindgren

Utan jämförelse är Astrid Lindgren (1907-2002) Sveriges mest översatta och internationellt spridda författare. Astrid Lindgren-sällskapet är en mötesplats för alla som beundrar Astrid Lindgren som författare och människa, och som ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturarvet och hennes offentliga ställningstaganden som ett föredöme i fråga om självständigt tänkande och omsorg om de svaga och utsatta.