Ester Ringnér-Lundgren

Ester Ringnér-Lundgren (1907-1993) skrev barn- och ungdomsböcker och de absolut mest älskade böckerna var de om Lotta som skrevs under pseudonymen Merri Vik. Ester Ringnér-Lundgren ville skriva positivt, med mycket glädje och optimism, även om vemodet kunde lura strax under ytan. Totalt gav hon ut ca 140 böcker tryckta i 3,5 miljoner exemplar. Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, grundat 2005 och med sitt säte i Norrköping, har som syfte att främja kännedom och forskning kring Ester Ringnér-Lundgren och hennes författarskap, genom att verka för nyutgivning av hennes böcker, att aktivt söka påverka bibliotek att ta in hennes produktion, att introducera hennes litteratur för nya generationer och att främja forskning och intresse för hela den genre författaren tillhör.