Romantiska Förbundet

Romantiska förbundet är en sammanslutning av människor, eniga i en önskan att hävda den romantiska känslans centrala betydelse i mänsklig gemenskap. På den moderna civilisationens grundval utvecklar sig ett materialistiskt värderingssystem, som utgör ett hot mot de livsvärden, utan vilka allt mänskligt liv är dömt till själlöshet. Människorna förlorar den levande kontakten med de konkreta tingen omkring sig. Förbundet ser romantiken som en väg till det verkliga, en möjlighet att göra verkligheten levande för oss, och tror på poesin som en möjlighet att nå en sådan verklighet på känslans väg. Romantiska förbundet bildades 1957 i Uppsala av drygt trettio poeter och författare med Bo Setterlind och Harald Forss i spetsen. Sedan 1978 utger man tidskriften Aurora som publicerar poesi, prosastycken, tonsättningar och debattartiklar av både etablerade författare och debutanter.