Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius (1816-1868) blev bara 52 år gammal men fick ändå vara med om att radikalt påverka det andliga läget i Sverige. Hans »kom som du är«-predikningar utövade ett märkligt inflytande på vanligt folk och inspirerade gudsmän som P P Waldenström, Lewi Pethrus, Gunnar Rosendal, Bo Giertz med flera. Ute i stugorna läste man flitigt hans Betraktelser för var dag i året och fortfarande studeras hans verk som är översatta till ett trettiotal språk och hela tiden utkommer i nya upplagor i olika format. Carl Olof Rosenius-sällskapet syftar till att vidga och fördjupa intresset för och förståelsen av Rosenius författarskap och livsgärning, att främja forskning och att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Carl Olof Rosenius och hans verk.