Birger Sjöberg

Birger Sjöbergs författarbana liknar ingen annan svensk diktares. Först vid 37 års ålder gjorde han debut med vissamlingen Fridas bok (1922) som liksom romanen Kvartetten som sprängdes (1924) blev en överväldigande kritiker- och läsarframgång. Men fyra år efter debuten kom det stora nederlaget med diktsamlingen Kriser och kransar (1926), den gången så radikal och ny i sitt omtumlande modernistiska bildspråk att ytterst få förmådde förstå och uppskatta den. Birger Sjöberg-sällskapet, som bildades i Vänersborg 1961 och idag är ett av de större litterära sällskapen i Sverige, har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Birger Sjöberg och hans verk samt att främja forskningen om honom.