Stig Sjödin

Genom folkhögskolekurser på Brunnsvik och Sigtuna bröt sig Stig Sjödin (1917-1993) loss från det sociala arv som präglade brukstillvaron i Sandviken och flyttade till Stockholm där han 1945 debuterade med diktsamlingen Blindgångare. Från 50-talet och framåt blir naturen och kärleken dominerande motiv i Stig Sjödins diktning jämsides med samhällskritiken, och genom allt han gör går en stark respekt för människans och naturens värde. Stig Sjödin Sällskapet har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av Stig Sjödins författarskap, hans person och hans miljöer, och även på olika sätt föra ut Stig Sjödins författarskap i samhället för att inspirera till läsande och uppmuntra till skrivande i hans anda.