August Strindberg

Strindbergssällskapet bildades i juni 1945 och är därmed ett av de allra äldsta litterära sällskapen i Sverige – i någon mån förberett redan ett fåtal år efter Strindbergs död då ett antal av hans vänner bildade Strindbergsarkivet för att samla och ordna kvarlåtenskapen. Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk, bl.a. genom att utge skrifter av och dokument om Strindberg, stödja Strindbergforskningen och Strindbergsmuseet samt att registrera och ta vård om Strindbergsminnen av olika slag.