Antologier

Lyrikantologier

En antologi kan vara en inkörsport till lyriken, och leder in till ”stor” dikt och outforskade rum. Den senaste större är Svensk poesi under redaktion av Daniel Möller och Niklas Schiöler (2016) med 200 poeter och 650 dikter från runorna till Athena Farrokhzad 2013. Här har givits plats åt medeltida ballader, biskop Thomas med sin frihetsvisa och Bengt Lidner med sin förromantiska känslovurm. Här finns även anonym folkdiktning.

Novellantologier

Det är inspirerande att läsa noveller av olika författare och det finns flera utmärkta antologier. Den senaste större är Svenska noveller från Almqvist till Stoor (2018) med ett brett och representativt urval om 90 av våra bästa noveller från de senaste två århundradena. I ett kort förord tecknar redaktörerna Ingrid Elam och Jesper Virdborg den svenska novellens historia från Fredrika Bremers Teckningar ur hvardagslifvet fram till den nya novellboomen med författare som Cecilia Davidsson och Stina Stoor. I det nymornade intresset för noveller har bokförlaget Novellix startats med en stor utgivning av samlingar i pocketformat.

Citat och bevingade ord

En välformulerad fras, en mening sagd vid ett avgörande tillfälle, en älskad versrad biter sig fast i språket, och så blir vi inte av med dem. Vi undrar, vem som först sa det där bevingade ordet – och då finns det en räddning; Svenskan har tre gedigna samlingar att slå i. Den äldsta och den yngsta reder ut citatens ursprung och sätter ofta in dem i ett sammanhang, den mellersta noterar i stenstil var de hör hemma. All tre kan läsas rätt igenom som fördjupningskurs i kultur- och litteraturhistoria.

Langlet, Valdemar, Bevingade ord och slagord, I-II (1925-28)
Holm, Pelle, Bevingade ord (1939, senaste upplaga 1988)
Hellsing, Birgitta, Hellquist, Magdalena, och Hallengren, Anders, Bevingat (2000)