Archives of 2012

Nr 4/2012: Stig Dagerman

Elfriede Jelinek: Jag beundrar Dagermans sans • Björn Ranelid återvänder ständigt till Dagerman • Le Clézio i Dagermans skog • Ökat Dagerman-intresse i Frankrike och USA

Nr 1/2012: Strindbergs många ansikten

P O Enquist om att vara Strindberg nära • Henning Mankell om Röda rummet • Debatt om Strindbergs samhälls- och klassanalyser • Strindberg och det stundande världskriget