Grönköpings Veckoblad

Flera av författarna som omnämns i den här databasen för Sverige läser! har varit medarbetare i Grönköpings veckoblad: organ för Grönköping med omnejd, som nu är den enda kvarlevande av alla de svenska skämt- och satirtidningar som gavs ut under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I skämtpressen medarbetade många akademiker, konstnärer och författare, den stod för en hel del av kulturbevakningen och kommenterade aktuellafrågor i politiken.

I veteranen Söndags-Nisse. Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir som grundats redan 1862, debuterade Albert Engström 1894 och några år senare startade han sin egen tidning Strix med medarbetare som Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Carl Larsson. De båda tidningarna slogs ihop 1924 med Hasse Z som redaktör. Han hade då redan 1902 startat Grönköpings Weckoblad som en sida i Söndags-Nisse, och 1916 blev sidan en självständig tidning med Oscar Rydqvist (1893–1965), signaturen Åbergsson i Dagens Nyheter, som främste medarbetare och skapare av den fiktiva småstadens persongalleri med bl a bodbiträdet och poeten Alfred Vestlund. Som poet framträder Vestlund under ”den så gott som fullständiga anonymitetens namnförkortning med signaturen A:lfr-d V:stl-nd.

Signaturen övertogs av Nils Hasselskog (1892-1936) vars poetiska satirer kan läsas i samlingen Guldregn (1935; 1965). Hasselskogs medarbetarskap var viktig för bladets utveckling under 1920- och 30-talen; hans prosa byggde och levandegjorde de typiska miljöerna i Grönköping som t ex Djuriska Parken, Bergska sjön och Varuskrapan, och han blåste ytterligare liv i det breda persongalleri som etablerats på Oscar Rydqvists tid. Hasselskog skapade också det grönköpingska världsspråket transpiranto genom sina ”transpirationer” av sångerna Vårt land (Va paj, 1929) och Studentsången (Kanta studjosi, 1930), vilka tyvärr blev de enda transpirationer han kom att göra.

De varierande poeterna bakom signaturen A:lfr-d V:stl-nd gav sig själva epitetet att vara en ”usel poet av högsta klass”. En av dem var Gunnar Ekelöf, vilket man kan läsa mer om i skriften Dikter i Grönköpings veckoblad av Gunnar Ekelöf, samlade av Daniel Möller och utgivna av Gunnar Ekelöf-sällskapet 2016. En annan flitig medarbetare var Seth Emil Bremberg (1899-1963) som skrev under pseudonymen Ada A:son Susegård.

Nämnas bör förstås även de till en början konkurrerande och i varierande grad politiskt radikala skämttidningarna Kasper (1869- 1930), Puck (1901- 1916), Karbasen (1901- 1908) och den utpräglat politiska satirtidningen Naggen (1912-1924) men Grönköpings Weckoblad är den enda som lever kvar än idag – nu som Grönköpings veckoblad – elektriskt organ för Grönköping med omnejd, med webbadressen gronkoping.nu. Dess politiska inriktning är att hålla med regeringen, särskilt i lägen när den har fel. Chefredaktör sedan år 2020 är Karin Aspenberg.