Anna Maria Lenngren

Nr 3 1996
LARS O LUNDGREN Anna Maria Lenngren: En svensk klassiker
BJÖRN JULÉN Idyll och satir. Kommentarer till Anna Maria Lenngrens Pojkarne och Ett sätt att göra herdakväden
PHILIP K NELSON Utmaning eller dumhet? Att översätta Anna Maria Lenngren till engelska
ANNA MARIA LENNGREN Några odd till min k. dotter i fall jag hade någon
EBBA WITT-BRATTSTRÖM Hon visste vad hon talade om
EBBA WITT-BRATTSTRÖM Några odd till min k. dotter i fall jag hade någon 1994
HENRY OLSSON Fru Lenngrens anonymitet
MAGNUS VON PLATEN Den reflekterande damen
Litterär salong: Om Johannes Edfelt och Nils Ferlin