En timme för läsningens skull

I kväll den 8 september är vi många som deltar i Read Hour – gemensam läsning på nätet mellan klockan 19 och 20 – för att stärka läsningen i alla åldrar.

Initiativet kommer från Finland, där Barn- och ungdomsstiftelsen drev en stor läskampanj 2019 som kulminerade på FN:s läskunnighetsdag den 8 september – nu förs den också vidare här i landet av Läsrörelsen som arbetar för ett läsande Sverige.

Den ideella föreningen Läsrörelsen bildades i februari 1999 efter en alarmerande OECD-rapport som visade att 25 procent av alla vuxna hade en bristande läs- och skrivförmåga. En tilläggsstudie visade att 20 procent av unga vuxna inte kom upp i den läsförmåga som krävs när man går i den obligatoriska skolan.

”Vilka blir konsekvenserna för de barn som får svårt att klara skolan? Vad får det för betydelse för demokratin och det svenska samhället?” var några av utgångspunkterna för initiativtagaren och kampanjledaren Elisabet Reslegård med en bakgrund som informationschef för Kulturhuset i Stockholm, och föreningens första ordförande Bengt Westerberg när Läsrörelsen officiellt invigdes och startade sin landsomfattande verksamhet i september år 2000 på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, med 23 seminarier och drygt 50 monterprogram.

Redan i januari 2001 började 700 000 bilderböcker och 500 000 ungdomsböcker spridas via Happy Meal på 225 McDonald’s-restauranger. Böckerna valdes ut av Marianne von Baumgarten-Lindberg som en gång startade Barnens bokklubb och Barnens bokhandel. Under mottot ”Ge dina barn ett språk” spreds sedan 22,9 miljoner barn- och bilderböcker mellan åren 2001 och 2019 genom Bok Happy Meal.

Under Läsrörelsens nu drygt 20-åriga verksamhet med mer än 300 olika samarbetspartner har Elisabet Reslegård som numera även är ordförande för Läsrörelsen lett ett antal landsomfattande kampanjer. Det har bland annat varit ”Lär för livet” som handlade om lusten till lärandet i ett livslångt perspektiv med begreppet nyfikenhet som ledstjärna, ”Berättelser som förändrar” riktade mot ungdom och ”Bildberättande & konsten att läsa bilder” med såväl lärare som allmänhet som målgrupp. ”Läslov” som lanserades vid Bokmässan 2014 har nu nästan kommit att ersätta begreppet höstlov för vecka 44 i alla svenska skolor, med olika teman som miljö och klimat 2019 med den nyskrivna boken Heja jorden!

”Läs! läs! läs!” var tema för Bokmässorna i Göteborg 2020 och 2021, där bland många andra DELS deltog i Läsrörelsens program med lanseringen av boken Sverige läser! – den uppmaningen gäller fortfarande och framgent.

Kristina Lundgren