Sverige har världsrekord i litterära sällskap – gå med i ett eller två!  

I Sverige arbetar över 150 sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet).

De litterära sällskapen verkar över hela landet inte sällan har man en krets kring författarens födelseort och ett i Stockholm. Det har bland andra Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson med kretsar både i Boden, Umeå, Växjö och Stockholm.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivningar av författarskapet.

Ett typiskt program består i föredrag, film och samtal kring författaren och hens verk. Kanske också en god måltid, musik och uppläsning. Allt beroende på författaren och sällskapets inriktning. Bokcirklar, litterära vandringar eller resor i författarens fotspår anordnas också.

Sällskapen

Per Gunnar Evander

Per Gunnar Evander (1933-) berättar oftast om ensamma människor som längtar efter förståelse och bekräftelse. Han tycks hämta dem ur en självupplevd verklighet och därför blir de så trovärdiga. De precisa och träffsäkra formuleringarna präglas inte sällan av medkännande humor. Evand...

Falstaff, fakir

Fakirensällskapet är ett 1982 instiftat litterärt sällskap med säte i Lund, ägnat åt författaren Axel Wallengren (»Falstaff, fakir«). Sällskapets uppgift är att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter och vara ett forum för studiet av hans person och f...

Nils Ferlin

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962 – ett år efter skaldens bortgång – i syfte att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till »värdiga svenskspråkiga lyriker«. I takt med ett växande intresse för Nils Ferlins författarskap har sällskapet utvecklats och blivit en mån...

Laura Fitinghoff

Laura Fitinghoff var en mycket produktiv skribent vars författarskap omfattar såväl barnböcker som romaner och noveller. Därutöver engagerade hon sig också i samhällsfrågor som socialvård, djurskyddsfrågor och nykterhet. I sina böcker använde hon gärna motiv från sin familj och uppvä...

Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström (1917-1998) är en av vår tids främsta Stockholmsskildrare. som sin stadsserie (vilken spänner över åren 1860-1968) och i sin barnserie (som omfattar åren 1749-1860) på ett enastående sätts beskrivit staden och dess människor. Dessa åtta skildringar utgör en histor...

Margit Friberg

År 2002 bildades Margit Friberg-sällskapet efter att många känt oro över att den öländska författarinnans böcker höll på att helt falla i glömska. Syftet med sällskapet är att på olika sätt sprida kunskap om Margit Friberg och hennes verk, som skildrar livet, naturen och utvecklingen...

Jan Fridegård

Jan Fridegård framstår som en av de stora förvaltarna av den folkliga berättarkonsten. Det finns ett socialt patos för de små människorna, för särlingarna och självtänkarna, i det mesta han skrivit. Men det hindrar inte att han som få också har skildrat stoltheten, resningen, mitt i fat...

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding-sällskapet bildades 1969 för att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding och sprida kunskap om hans liv och diktning. Sällskapets årsmöte hålles under . Under de årliga Frödingdagarna i samband med skaldens födelsedag 22 augusti arrangeras konserter, föreläsningar...

Erik Gustaf Geijer

När Geijersamfundet grundades 1947 på initiativ av dåvarande biskopen och landshövdingen skedde det i en tid som var präglad av ideologisk vilsenhet efter andra världskriget. Erik Gustaf Geijer (1783–1847) är en av de mest framträdande och betydelsefulla personligheterna i svensk kulturhis...

Karl Gerhard

Karl Gerhard (eg. Karl Emil Georg Johnson, 1891-1964) är en av Sveriges största kulturpersonligheter. Genom sin långa bana som skådespelare, författare, teaterdirektör och estradör kom han att spegla en hel epok i svensk underhållningshistoria. Karl Gerhard-sällskapet, grundat år 1984, har...

Gluntarna

I svensk litteratur- och musikhistoria har ämbetsmannen, politikern, skalden och tonsättaren Gunnar Wennerberg (1817-1901) främst utmärkt sig genom sångcykeln Gluntarna (1847-50), trettio duetter mellan rollfigurerna Glunten och Magistern som skildrar det samtida studentlivet vid Uppsala univer...

Elsa Grave

Poeten Elsa Grave (1918-2003) skapade sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rörde sig fritt, stigande och fallande bland »fossil« och »blåmusslor«, »luftforell« och »flygande ko«. Hon hade sin egen teologi, där de höga väsen som omgav henne och gav mod och kraft kunde ...

Helmer Grundström-sällskapet

Helmer Grundström (1904-1986) var en norrländsk arbetarförfattare och Klarabohem. Helmer Grundström-sällskapet har till uppgift att främja intresset för Grundströms författarskap, hans person och tidsmiljöer...

Hjalmar Gullberg

Som student vid Lunds universitet skrev Hjalmar Gullberg (1898-1961) spexverser och utvecklade den gullbergska stilen i vilken han blandade högt och lågt, andligt och materiellt, och i sin första diktsamling 1927 slår han an den ton av främlingskap, dödslängtan och melankoli som ljuder i hela...

Gustaf III

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III (1746-1792), hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill ska sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att ...

Emil Hagström

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström (1907-1970) föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. När han i början av trettiotalet kommit till huvudstaden gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara, där en såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en ...

Britt G Hallqvist

Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en prominent svensk författare, en av våra stora. De flesta författare är vanligtvis framstående inom ett område, och fuskar lite i andra genrer. Men Britt G. hade – med ett slitet men i detta sammanhang träffande begrepp – ovanligt många strängar på ...

Wendela Hebbe

Wendela Hebbe (1808-1899) blev Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist när hon anställdes på Aftonbladet 1841. Där skrev hon om teater och musik, recenserade och översatte böcker, och kom senare att introducera socialreportaget i svensk press. Hon tonsatte sånger och skrev sagoböcker och ...

Gustav Hedenvind-Eriksson

Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) har påverkat de flesta svenska författare under 1900-talets första decennier, kanske speciellt 30-talsförfattarna. Hedenvind var en av pionjärerna bland autodidakterna. I sina böcker blandar han realism med myter och sagor till en egen berättarstil. Flera...

Verner von Heidenstam

Heidenstamsällskapet bildades år 1974. Sällskapets syfte är att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning. Vi vill samla och vidga intresset för Heidenstam; hans person, hans tid och framför allt han...

Frank Heller

Gunnar Serner (1886-1947), som skrev under pseudonymen Frank Heller, var sin tids störste svenske äventyrsförfattare, vars romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett. Frank Heller-sällskapet har tagit som sin uppgift at...

Lennart Hellsing

Lennart Hellsing (1919-2015) debuterade som poet och barnboksförfattare redan på 40-talet. Hans första barnbok hette Katten blåser i silverhorn och kom 1945. I över sjuttio år i barnboksvärlden och över hundra böcker för barn fortsatte han att vara en nydanare inom svensk barnlitteratur, a...

Gustaf Hellström

Gustaf Hellström (1882-1953) representerar en central linje i svensk 1900-tals litteratur. Han är en av »tiotalisterna«, alltså de nya realister som för lång tid framåt skulle dominera den svenska prosaskildringen. Samtidigt är han unik också inom sin egen generation, i och med sin verksam...

Alf Henrikson

Alf Henrikson (1905-1995) var omvittnat produktiv både på vers och på prosa och inom mångahanda genrer. Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker. Utöver all vers – den mesta tidningsversen är ju aldrig omtryckt i bokform – ...

Helga Henschen

Helga Henschen (1917-2002) målade i olja och akvarell, skulpterade, tecknade, illustrerade många böcker, och skapade ca 30 affischer. Hon finns representerad bl a på Moderna Museet, Nationalmuseum, Västerås och Eskilstuna konstmuseer, Sundbybergs Stadshus, och skolor, sjukhus och bibliotek run...

Horatio Hornblower

Svenska Horatio Hornblower-sällskapet grundades 2003 och är ägnat huvudpersonen i engelsmannen C.S. Foresters romaner om sjöstriderna under Napoleonkrigen (publicerade 1937-67)....

Johan-Olov Johansson

Under 1940- och 50-talen var Johan-Olov Johansson (1874-1955) välkänd, inte minst genom novelluppläsningar i radio på tryggt bergslagsmål. Han blev bl.a. ordförande för Järn- och Metallarbetareförbundet och LO-kassör och avslutade sin karriär som ordförande i Stockholms stadsfullmäktige...

Eyvind Johnson

Eyvind Johnson (1900-1976) är ett av den svenska 1900-talslitteraturens allra största namn. Tillsammans med Harry Martinson delade han 1974 på Nobelpriset i litteratur. Eyvind Johnson-sällskapet bildades den 26 augusti 1993 och har som uppgift att stimulera intresset och förståelsen för Eyvin...

Ansök om att bli medlem?