Sverige har världsrekord i litterära sällskap – gå med i ett eller två!  

I Sverige arbetar över 150 sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet).

De litterära sällskapen verkar över hela landet inte sällan har man en krets kring författarens födelseort och ett i Stockholm. Det har bland andra Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson med kretsar både i Boden, Umeå, Växjö och Stockholm.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivningar av författarskapet.

Ett typiskt program består i föredrag, film och samtal kring författaren och hens verk. Kanske också en god måltid, musik och uppläsning. Allt beroende på författaren och sällskapets inriktning. Bokcirklar, litterära vandringar eller resor i författarens fotspår anordnas också.

Sällskapen

Jolo (Jan Olof Olsson)

Jan Olof Olsson (1920-74), Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om »iakttagaren Jolo« och då syftat på hans ...

Erik Axel Karlfeldt

Många diktstrofer av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) klingar välbekant: »Intet är som väntanstider«, »Se, Svarta Rudolf dansar« och »han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin« – det senare en bra beskrivning av Karlfeldt själv, dalkarlen av bondesläkt som...

Erik Axel Karlfeldt

Karlfeldtsgården i Karlbo är Erik Axel Karlfeldts barndomshem - här föddes den blivande skalden och nobelpristagaren den 20 juli 1864 i en lantbrukarfamilj med gedigen förankring i denna dalasocken, Folkärna. Ett litet museum finns en trappa upp i Tolvmansgården och varje år den 20 juli fira...

Ellen Key

Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör g...

Gunnar Kieri

Få har betytt så mycket för att göra Tornedalen och dess historia känd för en bredare allmänhet än författaren Gunnar Kieri (f. 1928) i en lång och ännu oavslutad rad av berättelser om människor i forna tider och ända till idag. Gunnar hämtar inspiration både ur egna erfarenheter und...

Martin Koch

Tyngdpunkten i Martin Kochs (1882-1940) författarskap ligger i de samhällsskildringar som i rask takt tillkom under 1910-talet efter debuten med Ellen 1911 och som motiverar omdömet om Koch som arbetarskildringens pionjär. Martin Koch sällskapet bildades 1982 för att ta till vara och ...

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvists (1891-1974) författarskap tar upp livsproblemen på ett i svensk 1900-talsdiktning unikt sätt, vilket 1951 gav honom Nobelpriset i litteratur »...för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor«. Pär ...

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest lästa och älskade författare och hennes verk har nått läsare långt utanför landets gränser. År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i litteratur. Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma La...

Hans Lidman

Författaren och fotografen Hans Lidman (1910-1976) skrev om resor och vandringar, om natur och människor, från början mest från hembygden Ovanåker i Hälsingland, senare allt längre bort. Nordkalotten fick en särskild plats i hans författarskap. Hans böcker såldes i stora upplagor i de no...

Sara Lidman

Det poetiska språket i Sara Lidmans (1923-2004) debutroman Tjärdalen, med dess säregna legering av dialektala uttryck, bibelprosa och myndighetsretorik, gav henne omedelbart en ställning som en av de mest nydanande språkkonstnärerna i den moderna svenska litteraturen. Under sin livstid hann Li...

Astrid Lindgren

Utan jämförelse är Astrid Lindgren (1907-2002) Sveriges mest översatta och internationellt spridda författare. Astrid Lindgren-sällskapet är en mötesplats för alla som beundrar Astrid Lindgren som författare och människa, och som ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturar...

Ebba Lindqvist

Ebba Lindqvist (1908-1995) gestaltar i sin lyrik havet, kärleken och döden med en allmängiltighet och personlig laddning som gör henne aktuell inte bara i sin tid utan även i vår. Hennes diktporträtt är förankrade i såväl biblisk/klassisk tradition som nutid. Inte minst hennes kvinnoportr...

Aksel Lindström

Aksel Lindström (1904-1962) har kallats Jämtlands nationalskald, men också beskrivits som en tillvarons emigrant, den komplexe bondpojken från Rossbol. I unga år utvandrade han till Amerika, där han bland annat studerade konst i Minneapolis och var guldgrävare och trapper i Alaska. Med sitt g...

Ivar Lo-Johansson

En kort tid efter Ivar Lo-Johanssons bortgång 1990 bildades Ivar Lo-sällskapet. Det vittnar om det stora intresset för hans liv och verk. Nästan jämngammal med seklet har Ivar Lo-Johansson kommit att identifieras med avgörande sociala och kulturella förändringar i Sveriges moderna historia. ...

Harriet Löwenhjelm

Harriet Löwenhjelm (1887-1918) är en av Sveriges mest originella diktare och samtidigt en uttrycksfull bildkonstnär. En minor classic som i motsats till flertalet generationskamrater aldrig helt fallit i glömska utan ständigt haft en liten men hängiven läsekrets. Hon har romantiserats och myt...

Bodil Malmsten

Bodil Malmsten (1944-2016) var en av 1900-talets stora svenska författare, älskad av både en stor publik och kritikerkår. Hon skrev dikter, romaner, noveller, dramatik och kåserier som alla präglades av hennes säregna, rytmiska litterära språk, kännetecknat av ordvändningar, intertexter o...

Harry Martinson

Harry Martinson (1904-1978) räknas som en av de så kallade autodidakterna, självlärda författare från arbetarklassen. 1974 tilldelades han Nobelpriset i litteratur »för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos«. Harry Martinson-sällskapet bildades 1984 i författarens ...

Moa Martinson

Med Moa Martinson kommer något nytt in i den svenska litteraturen: kvinnans kluvenhet i kropp och intellekt. Arbetarkvinnan i hennes böcker är på en och samma gång bunden av sitt biologiska öde och aktiv för att förändra sina villkor. Moa Martinsons insats är inte endast att genom arbetark...

Vilhelm Moberg

Intresset för Vilhelm Moberg och hans författarskap har alltid varit stort. Hans bästa prosa och dramatik är tidlös – och just därför ständigt aktuell. Därför grundades Vilhelm Moberg-Sällskapet den 19 augusti 1989. Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är att främja intresset och ...

Jan Myrdalsällskapet

Under flera decennier var Jan Myrdal (1927–2020) en av Sveriges mest tongivande skriftställare. Genom sina reseskildringar, romaner och debattartiklar stod han i centrum för många av de viktigaste politiska och kulturella debatter från 1960-talet fram till hans död. Hans författarskap fick ...

Pälle Näver

Smålandskalden och rimsmidaren Josef Högstedt alias Pälle Näver (1897-1986) var främst naturlyriker och fick inspiration till dikter genom naturupplevelser, årstidsväxlingar eller bara genom en liten oansenlig blomma. Han skrev även dikter om människor, många gånger med humoristiska insla...

Ruben Nilson

Ruben Nilsons (1893-1971) visor ska leva länge. Själv levde Ruben anonymt men det gör inte hans visor – allraminst i dag när de kanske har större allmängiltighet än någonsin. För det är med hans visor som med all stor konst – det är »äkta vara«. Ruben Nilson Sällskapet bildades de...

Peter Nilson-sällskapet

Peter Nilson (1937 – 1998), skribent och astronom, vars unika författarskap och essäkonst rör sig i gränslandet mellan mytologi, naturvetenskap och idéhistoria. En författare som inte räds att skärskåda de stora frågorna, likväl med konstnärens känslighet som med den intellektuella s...

Bernhard Nordh

Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) är en av våra mest uppskattade folkförfattare. Med genombrottsboken I Marsfjällets skugga – översatt till sju språk och spridd i över två miljoner exemplar – föddes »myten« om Marsliden där verkligheten överträffar dikten. Bernhard Nordh-säl...

Johan Nordlander

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934). Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritids...

Ludvig Nordström

Ludvig Nordström (1882-1942) författade bl.a. romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage – däribland det som 1938 blev boken Lort-Sverige. Han bars av en stark framtidstro, grundad på den expanderande industrialismen i regionen, och utvecklade en alldeles egen utopisk lära ...

Birger Norman

Birger Norman (1914-1995) blev känd dels som finstämd lyriker, dels som kultur- och samhällsdebattör på socialdemokratisk och kristen grund. Erfarenheterna från hembygden och det tidiga 30-talet kom att prägla honom och utgör på många sätt ett tema i hans författarskap. Han kände stark ...

Personhistoriska Samfundet

Personhistoriska samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning. Dess huvuduppgift är att utge Personhistorisk Tidskrift, en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliote...

Ansök om att bli medlem?